Soru Cevap Testi

Dini soru cevap yarışması


Dini soru cevap yarışması, testi ve oyunu. Soruları çözerek dini konularda ne kadar başarılı olduğunu gör. Bilmediklerini öğren ve bildiklerini sağlamlaştır. Dini soru cevap testine hemen başlamak için oynata tıkla!

Dini soru cevap yarışması

Soru 1 toplam 35.

"Allah'ı zatında, fiillerinde, sıfat ve isimlerinde birlemek, bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmak" ne demektir?

1. Vacip
2. Sünnet
3. Hiçbiri
4. Tevhid
Soru 2 toplam 35.

"Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin" ayetinde Allah hangi konuya hitaben bu kelamı buyurmuştur?

1. Faiz yiyenlerle
2. İçki İçenlerle
3. Namazı Terkedenlerle
4. Hırsızlık Yapanlarla
Soru 3 toplam 35.

İlk iman eden kişi kimdir?

1. Hz. Ayşe
2. Hz. Ali
3. Hz. Ebubekir
4. Hz. Hatice
Soru 4 toplam 35.

Ebu Yusuf kimin talebesidir

1. İmam Malik
2. İmam Şafii
3. Ahmed bin hanbel
4. Ebu Hanife
Soru 5 toplam 35.

Hanefi mezhebine göre dua ederken araya aracı koymanın hükmü nedir?

1. Mekruhtur
2. Sünnettir
3. Vaciptir
4. Farzdır
Soru 6 toplam 35.

Tembellik yüzünden namaz kılmayanın Hanefi mezhebine göre hükmü nedir?

1. Hiç bir şey yapılmaz
2. Toplumdan dışlanır ve dövülür
3. Kafir olur ve öldürülür
Soru 7 toplam 35.

Kur’an kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?

1. 27
2. 29
3. 22
4. 18
Soru 8 toplam 35.

Allah'ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?

1. Vahy
2. Vacip
3. Farz
4. İlim
Soru 9 toplam 35.

Hangisi Peygamber Değildir?

1. Hz. İsa
2. Hz. Nuh
3. Hz. Muhammed
4. Hz. Ebubekir
Soru 10 toplam 35.

"Ey mücahidler! arkanızda düşman gibi bir deniz , önünüzde deniz gibi bir düşman var , nereye kaçacaksınız?" diyen komutanın adı nedir?

1. Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.a)
2. Said Bin Zeyd (R.a)
3. Zubeyr b. Avvam (R.a)
4. Tarık Bin Ziyad
Soru 11 toplam 35.

Kuranı Kerimde en uzun sure hangisidir?

1. Bakara Suresi
2. Enfal Suresi
3. Nisa Suresi
4. İsra Suresi
Soru 12 toplam 35.

Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir?

1. Tekvin
2. Basar
3. Semi
4. İlim
Soru 13 toplam 35.

İslamiyeti devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

1. Hun Devleti
2. Karahanlılar
3. Göktürk Kağanlığı
4. İtil Bulgarları
Soru 14 toplam 35.

Hz. Ayşe Peygamberimizle Kaç Yaşında Evlendi

1. 18 Yaşında
2. 11 Yaşında
3. 7 Yaşında
4. 17 Yaşında
Soru 15 toplam 35.

"Zebur" hangi peygambere gönderilmiştir?

1. Hz. Nuh
2. Hz. Davut
3. Hz. İsa
4. Hz. Süleyman
Soru 16 toplam 35.

Allah'ın aslanı olarak bilinen kişi kimdir?

1. Zübeyr bin Avvam
2. Hz. Ali
3. Ebu Ubeyde Amir
4. Hz. Hamza
Soru 17 toplam 35.

Kuran'ı Kerimi geniş çapta yorumlayan eserlere ne ad verilir?

1. Müfessir
2. Tefsir
3. Mushaf
4. Meal
Soru 18 toplam 35.

İslam dininde nazar boncuğu takmanın alimlere göre anlamı nedir?

1. Vaciptir
2. Sünnettir
3. Boş iş ve Cahilliktir
Soru 19 toplam 35.

"Her kim sana soru sorarsa sadece sorusuna cevap ver! Meseleyi fazla dağıtma!" sözü kime aittir

1. Hz. Yunus (a.s)
2. Ebu Hanife
3. Hz. Zülkarneyn
4. Hz. Ömer
Soru 20 toplam 35.

Allah'ın kesin olarak yapılmamasını emrettiği şeylere ne denir?

1. Mekruh
2. Vacip
3. Haram
4. Farz
Soru 21 toplam 35.

Allah Resulünün taşlandığı yer neresidir?

1. Medine
2. Mekke
3. Taif
Soru 22 toplam 35.

Peygamberimizin (s.a.v) kaç çocuğu vardı?

1. 6 Çocuk
2. 7 Çocuk
3. 3 Çocuk
4. 2 Çocuk
Soru 23 toplam 35.

"Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar" ayeti hangi surede geçmektedir?

1. Yunus Suresi
2. Maide Suresi
3. Tevbe Suresi
4. Müddessir Suresi
Soru 24 toplam 35.

İncil hangi Peygambere indirilmiştir?

1. Hz. İsa
2. Hz. Musa
3. Hz. Yusuf
4. Hz. Eyyub
Soru 25 toplam 35.

Kuran'da kaç Peygamberin adı geçmekte?

1. 38
2. 25
3. 120
4. 18
Soru 26 toplam 35.

3. Halife Kimdir

1. Hz. Yunus
2. Hz. Ömer
3. Hz. Ali
4. Hz. Osman
Soru 27 toplam 35.

Allah'ın yapılmasını kesin olarak emrettiği şeylere ne ad verilir?

1. Vacip
2. Sünnet
3. Mekruh
4. Dua
5. Farz
Soru 28 toplam 35.

"Levlake hadisi" olarak bilinen "Sen olmasaydın, ey Muhammed, kainatı yaratmazdım" alimlere göre iftira niteliğinde olan bu söz hani kitapta geçmektedir?

1. Riyazüs Salihin
2. Firdevsü'l-ahbar
3. Sahihi Buhari
4. Süneni Tirmizi
Soru 29 toplam 35.

Akabe Biatında kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?

1. 35 Kişi
2. 188 Kişi
3. 12 Kişi
4. 6 Kişi
Soru 30 toplam 35.

İlk inen sure hangisidir?

1. Alak Suresi
2. Meryem Suresi
3. İbrahim Suresi
4. Fatiha Suresi
Soru 31 toplam 35.

Kuran hangi yılda inmeye başlamıştır?

1. 610
2. 611
3. 578
4. 697
Soru 32 toplam 35.

Hz. Süleyman'ın babası kimdir?

1. Hz. İsa
2. Hz. Zülkarneyn
3. Hz. Davut
4. Hz. Nuh
Soru 33 toplam 35.

Peygamber Efendimizin dedesi Abdulmuttalip “Ben develerin sahibiyim, Kabe’nin sahibi Allah O'nu korur!" dediği olay hangisidir?

1. Taif Gazvesi
2. Uhud Savaşı
3. Bedir Savaşı
4. Fil Vak’ası
Soru 34 toplam 35.

Peygamberimizin "Ahlâkta bana en çok benzeyendir." Dediği kişi kimdir?

1. Hz. Ebubekir
2. Hz. Ali
3. Hz. Osman
4. Hz. Ömer
Soru 35 toplam 35.

Peygamberimizin (s.a.v) kaç eşi vardı?

1. 4 Eşi Vardı
2. 12 Eşi Vardı
3. 6 Eşi Vardı
4. 2 Eşi Vardı

Sonraki Soru 1 toplam 35

35 soruda tamamlandı!


Sonuçları paylaşın:

Dini soru cevap yarışması

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam
Başa dön tuşu