Öne Çıkanlar

Büyük Günahlar Nelerdir?

Büyük günahlar nelerdir, Allah Resulünün büyük günahtan kendinizi sakınınız dediği günahlar hangileridir.

Büyük günahlar nelerdir?

Günah Allah’ın emirlerine aykırı davranışta bulunmak anlamına gelmektedir. İnsan, sürekli olarak iyi olmak, iyilik yapmak ve iyi düşünmek üzere kendini şartlandırsa da küçük ya da büyük herkesin hatası ve kusuru bulunmaktadır. Hz. Adem ile Havva yaratıldığında kusursuz olmalarına rağmen, ilk günahı kendileri işlemiştir. Çünkü insan iyi ve kötünün çatışmasını içinde her daim yaşamaktadır.

Allah Resulü (s.a.v) Efendimiz “Yedi uçurum ve yedi tehlikeden kendinizi koruyun.” buyurmuştur.

İşte o uçuruma götüren, 7 büyük günah;

  1. Allah’a şirk koşmak
  2. İnsanlar üzerinde veya bir nesnede sihir yapmak
  3. Cinayet işleyip insan öldürmek
  4. Faiz alıp vermek
  5. Yetim malı yemek
  6. Cihat günü cihattan farz-ı ayn olduğu zaman kaçmak
  7. Namuslu kadınlara namus iftirasında bulunmak.

Büyük günah olarak ifade edilen kavram içeriğinde 72 adet hatayı barındırmaktadır ve Allah Resulünün buyurduğu 7 büyük günahta bunların başında gelmektedir. Bunlar imanla, İslam’ın şartlarıyla, helal ve haramla, ahlakla, toplumla alakalıdır. Adam öldürmek, rüşvet vermek, yetim malı yemek, adaletli olmamak, namaz kılmamak vb. hepsi büyük bir günah arasında yer almaktadır.

Büyük Günahlar Nelerdir, 7 Büyük Günah - Yedi uçurum ve yedi tehlikeden kendinizi koruyun Hadisi Şerif
Büyük Günahlar Nelerdir, 7 Büyük Günah – Yedi uçurum ve yedi tehlikeden kendinizi koruyun Hadisi Şerif

Tövbe Etmek, Tövbe Nasıl Edilir, Tövbenin Şartları

İlgili Makaleler

Bütün günahları büyük günah sayanların başında Hariciler gelir. Fakat İbn Hacer’de olduğu gibi, bu görüşe katılan Sünni alimlerin de bulunduğu söylenebilir. Bir başka anlayışa göre, ilahi emirlerle bağdaşmayan her davranış büyük günah kapsamına girmekle birlikte, bunların bir kısmı diğerlerine oranla küçük kabul edilebilir. Ancak hiçbir günah küçük sayılamayacağından, büyük günahların sayısını ve niteliklerini belirlemek mümkün değildir.

Eşarî, Bâkıllânî, İbn Fûrek ve Ebû İshak el-İsferâyînî gibi mütekaddimîn devri Eşariyye kelâmcıları bu görüştedir. (İbn Hacer el-Heytemî, Zevacir, Beyrut, 1408, 1/5)

Gerçek mü’min, büyük küçük bütün günahlardan sakınmaya çalışır. Ama sorumluluğu ve sonuçları daha ağır olduğundan özellikle günahların büyüklerine yaklaşmamalıdır. Yüce Allah, buyuruyor ki:

“Size yasak edilen büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli/övgün bir yere sokarız.” (Nisa, 4/31)

Gösteriş İçin İlim Öğrenmek
Kanaat Etmek, Kanaatla İlgili Hadis ve Ayetler
99 Kişiyi Öldürüp Tövbe Eden Adam

“De ki: Ey kendileri aleyhine aşırı giden/sınırları aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Doğrusu O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)

Günahların büyüklük derecesi ne kadar fazla olursa olsun, insana düşen tövbe etmektir. Allah’ın rahmet ve merhametinden ümit kesmemek gerekir. Nitekim Kuran’ı Kerim’de tövbe etmek ile ilgili pek çok ayet yer almaktadır. Tövbenin kabul olması için ise kişinin gerçekten pişmanlık duyması, günahlardan uzak durması, iyilik yapması, ümit  var olması ve Allah’a muhtaç olduğunun farkında olması gerekir. Büyük bir günah işlemişseniz unutmayın ki bu günahlardan da büyük Rabbiniz var!


Youtube Kanalımızı Takip Ediyor Musunuz?

İnternetten Para Kazanma
İnternetten Para Kazanma Kariyer Fikirleri - İş Firkirleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu