Dini Soru Cevap Oyunu, Dini Bilgini Test Et

Dini soru cevap yarışması


Dini soru cevap yarışması, testi ve oyunu. Soruları çözerek dini konularda ne kadar başarılı olduğunu gör. Bilmediklerini öğren ve bildiklerini sağlamlaştır. Dini soru cevap testine hemen başlamak için oynata tıkla!

Dini soru cevap yarışması

Soru 1 toplam 36.

Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir?

1. Basar
2. İlim
3. Tekvin
4. Semi
Soru 2 toplam 36.

Ebu Yusuf kimin talebesidir

1. Ahmed bin hanbel
2. Ebu Hanife
3. İmam Şafii
4. İmam Malik
Soru 3 toplam 36.

"Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin" ayetinde Allah hangi konuya hitaben bu kelamı buyurmuştur?

1. Faiz yiyenlerle
2. Namazı Terkedenlerle
3. Hırsızlık Yapanlarla
4. İçki İçenlerle
Soru 4 toplam 36.

Hanefi mezhebine göre dua ederken araya aracı koymanın hükmü nedir?

1. Farzdır
2. Sünnettir
3. Mekruhtur
4. Vaciptir
Soru 5 toplam 36.

Peygamberimizin "Ahlâkta bana en çok benzeyendir." Dediği kişi kimdir?

1. Hz. Ömer
2. Hz. Ali
3. Hz. Osman
4. Hz. Ebubekir
Soru 6 toplam 36.

İslamiyeti devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

1. Karahanlılar
2. Göktürk Kağanlığı
3. İtil Bulgarları
4. Hun Devleti
Soru 7 toplam 36.

Peygamber Efendimizin dedesi Abdulmuttalip “Ben develerin sahibiyim, Kabe’nin sahibi Allah O'nu korur!" dediği olay hangisidir?

1. Uhud Savaşı
2. Taif Gazvesi
3. Fil Vak’ası
4. Bedir Savaşı
Soru 8 toplam 36.

"Ey mücahidler! arkanızda düşman gibi bir deniz , önünüzde deniz gibi bir düşman var , nereye kaçacaksınız?" diyen komutanın adı nedir?

1. Said Bin Zeyd (R.a)
2. Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.a)
3. Tarık Bin Ziyad
4. Zubeyr b. Avvam (R.a)
Soru 9 toplam 36.

Tembellik yüzünden namaz kılmayanın Hanefi mezhebine göre hükmü nedir?

1. Hiç bir şey yapılmaz
2. Toplumdan dışlanır ve dövülür
3. Kafir olur ve öldürülür
Soru 10 toplam 36.

İlk iman eden kişi kimdir?

1. Hz. Hatice
2. Hz. Ali
3. Hz. Ayşe
4. Hz. Ebubekir
Soru 11 toplam 36.

İncil hangi Peygambere indirilmiştir?

1. Hz. Musa
2. Hz. İsa
3. Hz. Eyyub
4. Hz. Yusuf
Soru 12 toplam 36.

Allah Resulünün taşlandığı yer neresidir?

1. Taif
2. Mekke
3. Medine
Soru 13 toplam 36.

Allah'ın kesin olarak yapılmamasını emrettiği şeylere ne denir?

1. Haram
2. Vacip
3. Mekruh
4. Farz
Soru 14 toplam 36.

Hangisi Peygamber Değildir?

1. Hz. Ebubekir
2. Hz. Muhammed
3. Hz. Nuh
4. Hz. İsa
Soru 15 toplam 36.

Kuran hangi yılda inmeye başlamıştır?

1. 578
2. 610
3. 611
4. 697
Soru 16 toplam 36.

İslam dininde nazar boncuğu takmanın alimlere göre anlamı nedir?

1. Boş iş ve Cahilliktir
2. Sünnettir
3. Vaciptir
Soru 17 toplam 36.

Peygamberimizin (s.a.v) kaç çocuğu vardı?

1. 2 Çocuk
2. 3 Çocuk
3. 7 Çocuk
4. 6 Çocuk
Soru 18 toplam 36.

"Levlake hadisi" olarak bilinen "Sen olmasaydın, ey Muhammed, kainatı yaratmazdım" alimlere göre iftira niteliğinde olan bu söz hangi kitapta geçmektedir?

1. Firdevsü'l-ahbar
2. Süneni Tirmizi
3. Riyazüs Salihin
4. Sahihi Buhari
Soru 19 toplam 36.

Hz. Süleyman'ın babası kimdir?

1. Hz. İsa
2. Hz. Nuh
3. Hz. Zülkarneyn
4. Hz. Davut
Soru 20 toplam 36.

"Her kim sana soru sorarsa sadece sorusuna cevap ver! Meseleyi fazla dağıtma!" sözü kime aittir

1. Hz. Yunus (a.s)
2. Ebu Hanife
3. Hz. Zülkarneyn
4. Hz. Ömer
Soru 21 toplam 36.

"Allah'ı zatında, fiillerinde, sıfat ve isimlerinde birlemek, bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmak" ne demektir?

1. Hiçbiri
2. Sünnet
3. Tevhid
4. Vacip
Soru 22 toplam 36.

"Zebur" hangi peygambere gönderilmiştir?

1. Hz. Davut
2. Hz. Nuh
3. Hz. Süleyman
4. Hz. İsa
Soru 23 toplam 36.

3. Halife Kimdir

1. Hz. Osman
2. Hz. Ali
3. Hz. Ömer
4. Hz. Yunus
Soru 24 toplam 36.

"Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar" ayeti hangi surede geçmektedir?

1. Müddessir Suresi
2. Maide Suresi
3. Tevbe Suresi
4. Yunus Suresi
Soru 25 toplam 36.

Allah'ın yapılmasını kesin olarak emrettiği şeylere ne ad verilir?

1. Farz
2. Mekruh
3. Dua
4. Sünnet
5. Vacip
Soru 26 toplam 36.

Allah'ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?

1. İlim
2. Farz
3. Vacip
4. Vahy
Soru 27 toplam 36.

Kuran'ı Kerimi geniş çapta yorumlayan eserlere ne ad verilir?

1. Tefsir
2. Müfessir
3. Meal
4. Mushaf
Soru 28 toplam 36.

Allah'ın aslanı olarak bilinen kişi kimdir?

1. Hz. Hamza
2. Ebu Ubeyde Amir
3. Zübeyr bin Avvam
4. Hz. Ali
Soru 29 toplam 36.

Peygamberimizin ilk eşi kimdir?

1. Hz. Hatice
2. Hz. Sevde binti Zem’a
3. Hz. Ayşe
4. Hz. Zeyneb binti Cahş
Soru 30 toplam 36.

Kuran'da kaç Peygamberin adı geçmekte?

1. 38
2. 25
3. 18
4. 120
Soru 31 toplam 36.

Akabe Biatında kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?

1. 35 Kişi
2. 188 Kişi
3. 6 Kişi
4. 12 Kişi
Soru 32 toplam 36.

İlk inen sure hangisidir?

1. İbrahim Suresi
2. Meryem Suresi
3. Alak Suresi
4. Fatiha Suresi
Soru 33 toplam 36.

Kuranı Kerimde en uzun sure hangisidir?

1. İsra Suresi
2. Nisa Suresi
3. Enfal Suresi
4. Bakara Suresi
Soru 34 toplam 36.

Hz. Ayşe Peygamberimizle Kaç Yaşında Evlendi

1. 17 Yaşında
2. 18 Yaşında
3. 11 Yaşında
4. 7 Yaşında
Soru 35 toplam 36.

Peygamberimizin (s.a.v) kaç eşi vardı?

1. 12 Eşi Vardı
2. 2 Eşi Vardı
3. 6 Eşi Vardı
4. 4 Eşi Vardı
Soru 36 toplam 36.

Kur’an kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?

1. 29
2. 27
3. 22
4. 18

Sonraki Soru 1 toplam 36

36 soruda tamamlandı!


Sonuçları paylaşın:

Dini soru cevap yarışması

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Dini soru cevap oyunu, islam tarihi soru cevap yarışması. Bilgini test et ne kadar başarılı olduğu gör!

Başa dön tuşu