Dini Soru Cevap Oyunu, Dini Bilgini Test Et

Dini soru cevap yarışması


Dini soru cevap yarışması, testi ve oyunu. Soruları çözerek dini konularda ne kadar başarılı olduğunu gör. Bilmediklerini öğren ve bildiklerini sağlamlaştır. Dini soru cevap testine hemen başlamak için oynata tıkla!

Dini soru cevap yarışması

Soru 1 toplam 38.

"Zebur" hangi peygambere gönderilmiştir?

1. Hz. Davut
2. Hz. İsa
3. Hz. Nuh
4. Hz. Süleyman
Soru 2 toplam 38.

Kuran'ı Kerimi geniş çapta yorumlayan eserlere ne ad verilir?

1. Tefsir
2. Müfessir
3. Meal
4. Mushaf
Soru 3 toplam 38.

İslamiyeti devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

1. Karahanlılar
2. Göktürk Kağanlığı
3. İtil Bulgarları
4. Hun Devleti
Soru 4 toplam 38.

Hangisi Peygamber Değildir?

1. Hz. Muhammed
2. Hz. İsa
3. Hz. Ebubekir
4. Hz. Nuh
Soru 5 toplam 38.

"Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar" ayeti hangi surede geçmektedir?

1. Yunus Suresi
2. Müddessir Suresi
3. Maide Suresi
4. Tevbe Suresi
Soru 6 toplam 38.

Peygamberimizin "Ahlâkta bana en çok benzeyendir." Dediği kişi kimdir?

1. Hz. Ömer
2. Hz. Ebubekir
3. Hz. Osman
4. Hz. Ali
Soru 7 toplam 38.

Peygamberimizin ilk eşi kimdir?

1. Hz. Sevde binti Zem’a
2. Hz. Hatice
3. Hz. Ayşe
4. Hz. Zeyneb binti Cahş
Soru 8 toplam 38.

Peygamberimizin (s.a.v) kaç eşi vardı?

1. 4 Eşi Vardı
2. 12 Eşi Vardı
3. 2 Eşi Vardı
4. 6 Eşi Vardı
Soru 9 toplam 38.

Kuran hangi yılda inmeye başlamıştır?

1. 697
2. 610
3. 611
4. 578
Soru 10 toplam 38.

Kuranı Kerimde en uzun sure hangisidir?

1. Enfal Suresi
2. Bakara Suresi
3. İsra Suresi
4. Nisa Suresi
Soru 11 toplam 38.

Allah'ın yapılmasını kesin olarak emrettiği şeylere ne ad verilir?

1. Sünnet
2. Dua
3. Farz
4. Mekruh
5. Vacip
Soru 12 toplam 38.

Akabe Biatında kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?

1. 35 Kişi
2. 188 Kişi
3. 12 Kişi
4. 6 Kişi
Soru 13 toplam 38.

Kur’an kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?

1. 22
2. 18
3. 29
4. 27
Soru 14 toplam 38.

Tevrat hangi Peygambere gönderilmiştir?

1. Hz. Davut
2. Hz. Musa
3. Hz. Yahya
4. Hz. İsa
Soru 15 toplam 38.

Hz. Ayşe Peygamberimizle Kaç Yaşında Evlendi

1. 17 Yaşında
2. 18 Yaşında
3. 7 Yaşında
4. 11 Yaşında
Soru 16 toplam 38.

Allah'ın aslanı olarak bilinen kişi kimdir?

1. Ebu Ubeyde Amir
2. Hz. Ali
3. Hz. Hamza
4. Zübeyr bin Avvam
Soru 17 toplam 38.

"Ey mücahidler! arkanızda düşman gibi bir deniz , önünüzde deniz gibi bir düşman var , nereye kaçacaksınız?" diyen komutanın adı nedir?

1. Tarık Bin Ziyad
2. Zubeyr b. Avvam (R.a)
3. Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.a)
4. Said Bin Zeyd (R.a)
Soru 18 toplam 38.

"Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin" ayetinde Allah hangi konuya hitaben bu kelamı buyurmuştur?

1. Faiz yiyenlerle
2. İçki İçenlerle
3. Namazı Terkedenlerle
4. Hırsızlık Yapanlarla
Soru 19 toplam 38.

Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir?

1. Semi
2. Tekvin
3. Basar
4. İlim
Soru 20 toplam 38.

İlk iman eden kişi kimdir?

1. Hz. Hatice
2. Hz. Ayşe
3. Hz. Ebubekir
4. Hz. Ali
Soru 21 toplam 38.

Peygamberimizin (s.a.v) kaç çocuğu vardı?

1. 7 Çocuk
2. 6 Çocuk
3. 3 Çocuk
4. 2 Çocuk
Soru 22 toplam 38.

Allah Resulünün taşlandığı yer neresidir?

1. Taif
2. Medine
3. Mekke
Soru 23 toplam 38.

"Allah'ı zatında, fiillerinde, sıfat ve isimlerinde birlemek, bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmak" ne demektir?

1. Vacip
2. Hiçbiri
3. Tevhid
4. Sünnet
Soru 24 toplam 38.

Tefsir yazan kişiye ne denir?

1. İmam
2. Müezzin
3. Müfessir
4. Fakih
Soru 25 toplam 38.

Allah'ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?

1. Vahy
2. Farz
3. İlim
4. Vacip
Soru 26 toplam 38.

Kuran'da kaç Peygamberin adı geçmekte?

1. 120
2. 38
3. 18
4. 25
Soru 27 toplam 38.

İlk inen sure hangisidir?

1. Fatiha Suresi
2. Meryem Suresi
3. İbrahim Suresi
4. Alak Suresi
Soru 28 toplam 38.

Tembellik yüzünden namaz kılmayanın Hanefi mezhebine göre hükmü nedir?

1. Hiç bir şey yapılmaz
2. Toplumdan dışlanır ve dövülür
3. Kafir olur ve öldürülür
Soru 29 toplam 38.

Hanefi mezhebine göre dua ederken araya aracı koymanın hükmü nedir?

1. Vaciptir
2. Mekruhtur
3. Sünnettir
4. Farzdır
Soru 30 toplam 38.

Ebu Yusuf kimin talebesidir

1. İmam Şafii
2. İmam Malik
3. Ebu Hanife
4. Ahmed bin hanbel
Soru 31 toplam 38.

İncil hangi Peygambere indirilmiştir?

1. Hz. Musa
2. Hz. İsa
3. Hz. Yusuf
4. Hz. Eyyub
Soru 32 toplam 38.

"Levlake hadisi" olarak bilinen "Sen olmasaydın, ey Muhammed, kainatı yaratmazdım" alimlere göre iftira niteliğinde olan bu söz hangi kitapta geçmektedir?

1. Firdevsü'l-ahbar
2. Süneni Tirmizi
3. Riyazüs Salihin
4. Sahihi Buhari
Soru 33 toplam 38.

"Her kim sana soru sorarsa sadece sorusuna cevap ver! Meseleyi fazla dağıtma!" sözü kime aittir

1. Hz. Zülkarneyn
2. Ebu Hanife
3. Hz. Yunus (a.s)
4. Hz. Ömer
Soru 34 toplam 38.

Hz. Süleyman'ın babası kimdir?

1. Hz. Nuh
2. Hz. Davut
3. Hz. İsa
4. Hz. Zülkarneyn
Soru 35 toplam 38.

Peygamber Efendimizin dedesi Abdulmuttalip “Ben develerin sahibiyim, Kabe’nin sahibi Allah O'nu korur!" dediği olay hangisidir?

1. Fil Vak’ası
2. Bedir Savaşı
3. Taif Gazvesi
4. Uhud Savaşı
Soru 36 toplam 38.

Allah'ın kesin olarak yapılmamasını emrettiği şeylere ne denir?

1. Mekruh
2. Vacip
3. Haram
4. Farz
Soru 37 toplam 38.

3. Halife Kimdir

1. Hz. Yunus
2. Hz. Ali
3. Hz. Ömer
4. Hz. Osman
Soru 38 toplam 38.

İslam dininde nazar boncuğu takmanın alimlere göre anlamı nedir?

1. Boş iş ve Cahilliktir
2. Vaciptir
3. Sünnettir

Sonraki Soru 1 toplam 38

38 soruda tamamlandı!


Sonuçları paylaşın:

Dini soru cevap yarışması

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Dini soru cevap oyunu, islam tarihi soru cevap yarışması. Bilgini test et ne kadar başarılı olduğu gör!

Başa dön tuşu