Dini Soru Cevap Yarışması, Dini Bilgini Test Et

Dini soru cevap yarışması


Dini soru cevap yarışması, testi ve oyunu. Soruları çözerek dini konularda ne kadar başarılı olduğunu gör. Bilmediklerini öğren ve bildiklerini sağlamlaştır. Dini soru cevap testine hemen başlamak için oynata tıkla!

Dini soru cevap yarışması

Soru 1 toplam 36.

"Allah'ı zatında, fiillerinde, sıfat ve isimlerinde birlemek, bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmak" ne demektir?

1. Sünnet
2. Hiçbiri
3. Vacip
4. Tevhid
Soru 2 toplam 36.

"Ey mücahidler! arkanızda düşman gibi bir deniz , önünüzde deniz gibi bir düşman var , nereye kaçacaksınız?" diyen komutanın adı nedir?

1. Zubeyr b. Avvam (R.a)
2. Said Bin Zeyd (R.a)
3. Tarık Bin Ziyad
4. Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.a)
Soru 3 toplam 36.

Hz. Süleyman'ın babası kimdir?

1. Hz. İsa
2. Hz. Zülkarneyn
3. Hz. Nuh
4. Hz. Davut
Soru 4 toplam 36.

Tembellik yüzünden namaz kılmayanın Hanefi mezhebine göre hükmü nedir?

1. Toplumdan dışlanır ve dövülür
2. Hiç bir şey yapılmaz
3. Kafir olur ve öldürülür
Soru 5 toplam 36.

İlk inen sure hangisidir?

1. İbrahim Suresi
2. Fatiha Suresi
3. Meryem Suresi
4. Alak Suresi
Soru 6 toplam 36.

Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir?

1. Basar
2. İlim
3. Semi
4. Tekvin
Soru 7 toplam 36.

Kuran'da kaç Peygamberin adı geçmekte?

1. 18
2. 38
3. 120
4. 25
Soru 8 toplam 36.

Peygamberimizin (s.a.v) kaç çocuğu vardı?

1. 6 Çocuk
2. 2 Çocuk
3. 7 Çocuk
4. 3 Çocuk
Soru 9 toplam 36.

Peygamber Efendimizin dedesi Abdulmuttalip “Ben develerin sahibiyim, Kabe’nin sahibi Allah O'nu korur!" dediği olay hangisidir?

1. Taif Gazvesi
2. Bedir Savaşı
3. Fil Vak’ası
4. Uhud Savaşı
Soru 10 toplam 36.

3. Halife Kimdir

1. Hz. Osman
2. Hz. Ömer
3. Hz. Yunus
4. Hz. Ali
Soru 11 toplam 36.

Allah'ın kesin olarak yapılmamasını emrettiği şeylere ne denir?

1. Haram
2. Mekruh
3. Vacip
4. Farz
Soru 12 toplam 36.

"Her kim sana soru sorarsa sadece sorusuna cevap ver! Meseleyi fazla dağıtma!" sözü kime aittir

1. Hz. Zülkarneyn
2. Ebu Hanife
3. Hz. Ömer
4. Hz. Yunus (a.s)
Soru 13 toplam 36.

Kuran hangi yılda inmeye başlamıştır?

1. 611
2. 578
3. 610
4. 697
Soru 14 toplam 36.

Ebu Yusuf kimin talebesidir

1. İmam Şafii
2. Ahmed bin hanbel
3. Ebu Hanife
4. İmam Malik
Soru 15 toplam 36.

"Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin" ayetinde Allah hangi konuya hitaben bu kelamı buyurmuştur?

1. İçki İçenlerle
2. Namazı Terkedenlerle
3. Faiz yiyenlerle
4. Hırsızlık Yapanlarla
Soru 16 toplam 36.

Allah'ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?

1. İlim
2. Vahy
3. Vacip
4. Farz
Soru 17 toplam 36.

Kuranı Kerimde en uzun sure hangisidir?

1. Enfal Suresi
2. Bakara Suresi
3. İsra Suresi
4. Nisa Suresi
Soru 18 toplam 36.

Peygamberimizin ilk eşi kimdir?

1. Hz. Hatice
2. Hz. Sevde binti Zem’a
3. Hz. Ayşe
4. Hz. Zeyneb binti Cahş
Soru 19 toplam 36.

Hangisi Peygamber Değildir?

1. Hz. Nuh
2. Hz. Muhammed
3. Hz. İsa
4. Hz. Ebubekir
Soru 20 toplam 36.

"Zebur" hangi peygambere gönderilmiştir?

1. Hz. İsa
2. Hz. Nuh
3. Hz. Süleyman
4. Hz. Davut
Soru 21 toplam 36.

Allah Resulünün taşlandığı yer neresidir?

1. Mekke
2. Medine
3. Taif
Soru 22 toplam 36.

Hanefi mezhebine göre dua ederken araya aracı koymanın hükmü nedir?

1. Mekruhtur
2. Sünnettir
3. Vaciptir
4. Farzdır
Soru 23 toplam 36.

Allah'ın aslanı olarak bilinen kişi kimdir?

1. Hz. Hamza
2. Zübeyr bin Avvam
3. Hz. Ali
4. Ebu Ubeyde Amir
Soru 24 toplam 36.

Kur’an kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?

1. 27
2. 29
3. 22
4. 18
Soru 25 toplam 36.

İslamiyeti devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

1. Göktürk Kağanlığı
2. Hun Devleti
3. İtil Bulgarları
4. Karahanlılar
Soru 26 toplam 36.

"Levlake hadisi" olarak bilinen "Sen olmasaydın, ey Muhammed, kainatı yaratmazdım" alimlere göre iftira niteliğinde olan bu söz hangi kitapta geçmektedir?

1. Riyazüs Salihin
2. Süneni Tirmizi
3. Sahihi Buhari
4. Firdevsü'l-ahbar
Soru 27 toplam 36.

Peygamberimizin "Ahlâkta bana en çok benzeyendir." Dediği kişi kimdir?

1. Hz. Ömer
2. Hz. Ebubekir
3. Hz. Ali
4. Hz. Osman
Soru 28 toplam 36.

İlk iman eden kişi kimdir?

1. Hz. Ebubekir
2. Hz. Hatice
3. Hz. Ayşe
4. Hz. Ali
Soru 29 toplam 36.

Allah'ın yapılmasını kesin olarak emrettiği şeylere ne ad verilir?

1. Mekruh
2. Sünnet
3. Farz
4. Dua
5. Vacip
Soru 30 toplam 36.

Hz. Ayşe Peygamberimizle Kaç Yaşında Evlendi

1. 17 Yaşında
2. 18 Yaşında
3. 11 Yaşında
4. 7 Yaşında
Soru 31 toplam 36.

Kuran'ı Kerimi geniş çapta yorumlayan eserlere ne ad verilir?

1. Tefsir
2. Meal
3. Mushaf
4. Müfessir
Soru 32 toplam 36.

İslam dininde nazar boncuğu takmanın alimlere göre anlamı nedir?

1. Sünnettir
2. Boş iş ve Cahilliktir
3. Vaciptir
Soru 33 toplam 36.

Peygamberimizin (s.a.v) kaç eşi vardı?

1. 4 Eşi Vardı
2. 12 Eşi Vardı
3. 2 Eşi Vardı
4. 6 Eşi Vardı
Soru 34 toplam 36.

"Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar" ayeti hangi surede geçmektedir?

1. Tevbe Suresi
2. Maide Suresi
3. Müddessir Suresi
4. Yunus Suresi
Soru 35 toplam 36.

İncil hangi Peygambere indirilmiştir?

1. Hz. Eyyub
2. Hz. İsa
3. Hz. Musa
4. Hz. Yusuf
Soru 36 toplam 36.

Akabe Biatında kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?

1. 12 Kişi
2. 188 Kişi
3. 35 Kişi
4. 6 Kişi

Sonraki Soru 1 toplam 36

36 soruda tamamlandı!


Sonuçları paylaşın:

Dini soru cevap yarışması

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Dini soru cevap yarışması, islam tarihi soru cevap yarışması. Bilgini test et ne kadar başarılı olduğu gör!

Başa dön tuşu