Dualar

Peygamberimizin Bazı Duaları

Peygamberimizin Duaları

Peygamber Efendimizin (S.A.V) okuduğu bazı dualar ve genel olarak tekrarladığı dualar.

 • Allah’ım, Senden dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim.
 • Allah’ım, Senden dünya ve ahirette afiyet ve benden şerri uzaklaştırmanı dilerim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celâl ve ikram sahibi.
 • “Allah bize kâfîdir. O ne güzel vekildir!” “(O) ne güzel mevlâ ve ne güzel yardım edicidir!” Güç ve kuvvet, ancak yüce ve azîm olan Allah’ındır.
 • Allah’ım, Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ve Onun nebi ve resul kardeşleri üzerine, mahlûkatın adedince, Zâtının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkeplerince salât eyle.
 • Allah’ım, Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun âli üzerine, Allah’ın kemali adedince ve Onun (sav) kemaline yaraşır biçimde salât eyle. Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
 • Allah’ım, tembellikten, kocamaktan, borçtan ve günahtan Sana sığınırım.
 • Allah’ım, ateşin azabından, ateşin fitnesinden, kabir azabından, zenginliğin şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden ve Mesih-i Deccal’ın fitnesinin şerrinden Sana sığınırım.
 • Allah’ım, hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve kalbimi günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle, benimle günahlarımın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.
 • Allah’ım, acizlikten tembellikten korkaklıktan, kocamaktan Sana sığınırım; kabir azabından Sana sığınırım; hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.
  Allah’ım, kalb katılığından, gafletten, fakirlikten, zilletten ve miskinlikten Sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, muhalefet edip düşmanlık çıkarmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım.
 • Allah’ım, gücümün zayıflığını, çaremin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimi Sana şikâyet ediyorum.
 • Allah’ım, nefsime takva bahşeyle ve onu temizle; Sen (onu) temizleyenlerin en hayırlısısın; Sen, onun velîsi ve mevlâsısın.
 • Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbden, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan Sana sığınırım.
 • Allah’ım, işlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden Sana sığınırım.
 • Allah’ım, bildiğim ve bilmediğim şeylerin şerrinden Sana sığınırım.
 • Allah’ım, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebeb olacak şeylerden Sana sığınınm, ey Rahman, ey Rahîm, ey Celâl ve İkram Sahibi; yâ Hayy, yâ Kayyûm.
 • Allah’ım, enkaz altında kalmaktan Sana sığınırım. Düşmekten (yukarıdan aşağı yuvarlanmak) Sana sığınının ve boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan Sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından Sana sığınırım. Yılan, akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten Sana sığınırım.
 • Allah’ım, huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülerinden Sana sığınırım.
 • Allah’ım, borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve kulların, başıma gelenlerden dolayı sevinmesinden Sana sığınırım.
 • Allah’ım, üzüntüden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun altında iki büklüm olup ezilmekten ve insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınırım.
 • Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbiden, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.
 • Allah’ım, Senden âhu efgân edip Sana dua dua yalvaran, Sana karşı saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalbler diliyoruz.
 • Allah’ım, Senden, rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, Cennet’le serfiraz olmayı ve Cehennem’den kurtuluş dileriz.
 • Allah’ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı mağfiret buyur.
 • Allah’ım, Senden, işimde beni rüşde hidayet etmeni istiyor, nefsimin kötülüklerinden Sana sığınıyorum.
 • Allah’ım, beni yücelt, eksiğimi-gediğimi gider, bana rızık ihsan et, beni salih amellere ve güzel ahlâka ilet; zira bunların salih olanına ancak Sen ulaştırır, kötülerinden de ancak Sen alıkorsun.
 • Allah’ım, cüzzamdan, alaca hastalığından ve hastalıkların kötülerinden Sana sığınırım.
 • Allah’ım, ciddiyetimi, şakamı, hatamı, kastımı mağfiret buyur; itiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. İhsan ettiğin şeylerin bereketinden beni mahrum etme, mahrum ettiklerin ile de imtihan etme.
 • Allah’ım, günahlarımızı,zulüm ve haksızlıklarımızı, şakalarımızı, ciddiyetlerimizi, kasıt ve hatalarımızı mağfireteyle; itiraf ederiz ki, bütün bunlann hepsi bizde vardır.
 • Allah’ım, her işimin esası olması itibariyle dinimi ıslah et, içinde geçimim olan dünyayı ıslah buyur, döneceğim yer olan ahiretimi de ıslah et, hayatı, her türlü hayırlan artırmama vesile kıl, ölümü de her türlü serden kurtulup rahata ermeme vesile yap.
 • Allah’ım, Yaşamım hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, vefatım hayırlı olduğunda da beni öldür.
 • Yâ Rabbî, lehimde olan şeylerde bana inayet et, aleyhime olacak şeylerde değil. Bana yardım et, düşmanlarıma değil. Düşmanlarımın bana yaptıkları tuzakları boz, düşmanlarıma da aleyhime komplo yapma imkanı verme. Beni hidayet eyle, hidayeti bana âsân eyle, bana tecavüz edene karşı yardım eyle.
 • Allah’ım, beni, Seni çok zikreden, Sana çok şükreden, Senden çok korkan, Sana çok itaatkâr, Sana karşı huşu ve saygıyla dopdolu olan, âhu figân edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden bir insan eyle.
 • Yâ Rabbi, tevbemi kabul buyur, günahımı yıka, duama icabet et, delilimi güçlendir, kalbime hidayet ver, dilime istikamet ver ve sinemin kinini sök al.
 • Allah’ım, Senden, işimde sebat diliyorum, doğru yolda azim istiyorum. Senden, nimetine şükretmeyi ve Sana güzelce ibadet etmeyi istiyorum. Ve sâdık bir dil, selim bir kalb istiyorum. Bildiğin şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum.
 • Bildiğin şeylerin hayrını Senden istiyor ve bildiğin şeylerden Sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz Sen, Allâmü’l-guyûb’sun.
 • Allah’ım, bana, kendimi bulmayı ilham et. Beni nefsimin şerrinden koru.
 • Allah’ım, Senden, hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni ve insanların fitnesini murad buyurduğunda, fitnelere dûçâr olmadan beni vefat ettirmeni dilerim.
 • Senden, Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve beni Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini dilerim.
 • Allah’ım, gözümden ve kulağımdan beni yararlandır ve (ölünceye kadar) onları sıhhat-ü afiyette kıl. Bana zulmedenlere karşı yardım ihsan eyle ve bana zulmedenden intikamımı al.
 • Ey gözlerin göremediği, başkalarının zan ve tereddütlerinin aslını asla karıştıramadığı ve vasfedenlerin vasfedemediği, hadiselerin değiştiremediği, belâlardan korkmayan ve dağların ağırlıklarını, denizlerin miktarlarını, yağmur damlalarının sayısını, ağaçların yapraklarının adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün aydınlığının doğduğu şeylerin sayısını bilen, hiçbir semânın semâyı, hiçbir arzın arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekini kendinden gizleyemediği (Allah’ım),
  Ömrümün en hayırlı ânını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise Sana kavuştuğum gün kıl.
 • Allah’ım, halimin koruyucusu olan dinimi bereket kaynağı eyle, dönüşüm kendisine olan ahiretimi ve içinde azığım olan dünyamı mübarek kıl, hayatı her türlü hayırlan artırmaya vesile kıl, ölümü de her türlü serden kurtulmama vesile yap.
 • Allah’ım, Senden, tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm ve Sana, rezil etmeyen, ayıpları sayıp dökmeyen bir dönüş istiyorum.
 • Allah’ım, beni, çok sabreden, çok şükreden bir kul eyle, beni kendi gözümde küçük fakat insanlann gözünde büyük yap.
 • Yâ Rabbi, beni bağışla, bana merhamet eyle ve beni en doğru yola hidayet et.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu